Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1963 3

Fritz Kaijser, Sven Orefors, Sten Walberg, Gustaf Petrén, Waldemar Hermanson

FT 1963 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar kring det kommunala interpellationsinstitutet
Fritz Kaijser

19

Om besvärsprocessen i postverket
Sven Orefors

48

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

48

Bidragsförskottslagen - ett problembarn
Sten Walberg

52

Om verkan av anhängighet i förvaltningsförfarandet
Gustaf Petrén

55

Tysk och svensk skatterättsskipning
Waldemar Hermanson

57

Lagstiftningen maj - juli 1963

57

Utredningsuppdrag

66

Utredningar