Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1963 1-2

Halvar G. F. Sundberg, Rudolf Rajmic, Erik Sjöholm, Birger Wennberg, Stig Wernstedt

FT 1963 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kyrkorättslig problematik
Halvar G. F. Sundberg

10

Några frågor rörande den nya namnlagstiftningen
Rudolf Rajmic

32

Beskattning av kommunala donationsfonder ur förvaltningsrättens synpunkter
Erik Sjöholm

42

Om förfarandet i prövningsnämnd
Birger Wennberg

62

Litteratur

62

Tidskriftsöversikt

65

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

65

Från K. M:ts kansli
Stig Wernstedt

67

Lagstiftningen november 1962 - april 1963

67

Utredningsuppdrag

81

Utredningar