Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1962 6

Klas Magnusson, Bertil Wennergren, Rudolf Rajmic, Olle Lundström

FT 1962 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några reflexioner angående negativa beslut och utsättande av äventyr inom förvaltningsförfarandet
Klas Magnusson

7

Handläggningsnormer och ändamålsenlighet
Bertil Wennergren

11

Polsk kodifikation rörande förvaltningsförfarandet
Rudolf Rajmic

20

Om riksdagens militieombudsman
Olle Lundström

46

Lagstiftningen oktober 1962

46

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

48

Register 1958-1962