Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1952 4

T. M. Kivimäki, Åke von Zweigbergk, Bengt Moberg, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1952 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

UPPHOVSMANNARÄTTENS NATUR OCH DESS STÄLLNING I RÄTTSSYSTEMET
T. M. Kivimäki

14

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
Åke von Zweigbergk, Bengt Moberg

27

NOTISER OCH FÖRENINGSMEDDELANDEN

30

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

33

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

35

FRA NORSK RETTSPRAKSIS