Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1962 1-2

Marcel Waline, C. G. Lidberg, Erik Sjöholm, Helge Berglund, Viking Sprang

FT 1962 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Reformen av Frankrikes administrativa rättsskipning
Marcel Waline

5

Till frågan om motivering av förvaltningsbeslut
C. G. Lidberg

20

Förvaltning av kommunala donationsfonder
Erik Sjöholm

38

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

38

Ur hyresregleringslagens tillämpning
Helge Berglund

51

Litteratur

51

Tidskriftsöversikt
Viking Sprang

54

Lagstiftnignen november 1961 - februari 1962

54

Utredningsuppdrag

66

Utredningar