Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1961 6

Stig Jägerskiöld, Ejnar Hörstadius, Nils Herlitz, Fritz Kaijser

FT 1961 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om motivering av förvaltningsbeslut
Stig Jägerskiöld

25

Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1951-1960 II
Ejnar Hörstadius

37

Litteratur

37

Revue internationale des sciences administratives
Nils Herlitz

39

Ole Westerberg, Skatter, avgifter och pålagor
Fritz Kaijser

46

Lagstiftningen oktober 1961

46

Utredningsuppdrag

49

Utredningar