Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1961 5

Håkan Strömberg, Birger Wennberg, Ejnar Hörstadius, N. af Malmborg

FT 1961 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet
Håkan Strömberg

18

Om muntliga förhandlingar i prövningsnämnd
Birger Wennberg

33

Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1951-1960 I
Ejnar Hörstadius

43

Litteratur

43

Stig Jägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt II. 2
N. af Malmborg

47

Lagstiftningen augusti - september 1961

47

Utredningsuppdrag

49

Utredningar