Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1961 1

Erik Alexanderson, Erik Holmberg, Bertil Wennergren, Lars Hjerner, E. G. Westman, Sven Berglund, Stig Wernstedt, Håkan Rahm, Lars Dalgren

FT 1961 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden
Erik Alexanderson

11

Om formell och reell rättssäkerhet
Erik Holmberg

20

Reformtankar om regeringsrättens uppgifter och ställning i remissutlåtanden avgivna av besvärssakkunninga
Bertil Wennergren

27

Handläggningen av valutaärenden
Lars Hjerner

34

Litteratur

34

Tidskriftsöversikt

37

H. G. F. Sundberg, Kommunalrätt, Speciella delen
E. G. Westman

40

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

40

Från K. M:ts kansli
Sven Berglund, Stig Wernstedt

46

Om blodproven för alkoholbestämning
Håkan Rahm

51

Till frågan om ansvaret för gatubyggnadskostnadsavgifter
Lars Dalgren

53

Lagstiftningen november - december 1960

53

Utredningsuppdrag

61

Utredningar