Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1960 5-6

Henrik Klackenberg, Fritz Kaijser, Halvar G. F. Sundberg, Birger Wennberg, Alf Björnelid, Lars Ovegård, Lars Tellner

FT 1960 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Domstolsprocess i socialvårdsmålen?
Henrik Klackenberg

17

Om borgerlig primärkommuns underställningsfria lånerätt
Fritz Kaijser

48

Kompetensfördelningen mellan regeringen och regeringsrätten
Halvar G. F. Sundberg

56

Böra de muntliga förhandlingarna i prövningsnämnden vara offentliga eller ej?
Birger Wennberg

59

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

59

Från K. M:ts kansli
Alf Björnelid

63

Statsrevisionernas berättelse
Lars Ovegård

65

Om bevakning av kronans regressrätt i vissa fall
Lars Tellner

68

Lagstiftningen augusti - oktober 1960

68

Utredningsuppdrag

74

Utredningar