Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1960 4

Kurt Holmgren, Bertil Wennergren, S. Ryden, Stig Jägerskiöld, Lars Ovegård

FT 1960 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Svensk statlig företagsamhet i engelskt perspektiv
Kurt Holmgren

8

Kammarrätten och dess process
Bertil Wennergren

32

Litteratur

32

Tidskriftsöversikt

39

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

39

Från K. M:ts kansli
S. Ryden

39

Justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser
Stig Jägerskiöld

47

Statsrevisorernas berättelse
Lars Ovegård

51

Lagstiftningen maj - juli 1960

51

Utredningsuppdrag

58

Utredningar