Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1960 3

Bernhard Staedler, Ingel Waden, Nils Herlitz, Bertil Wennergren

FT 1960 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Socialhjälp åt behövande, som sammanbor med barn med egna inkomster
Bernhard Staedler

22

Förstöring av handlingar under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden
Ingel Waden

42

Litteratur

42

Sitg Jägerskiöld, Om allmän förvaltningsrätt
Nils Herlitz

43

Håkan Strömberg, Konungens dispensmakt. - Bernhard Staedler, Konungnes dispensrätt
Nils Herlitz

48

Innstilling fra Komiteen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning. - Juridisk Oppslagsbok
Nils Herlitz

51

Bent Christensen, Naevn og råd
Bertil Wennergren

55

Lagstiftningen mars - april 1960

55

Utredningsuppdrag

60

Utredningar