Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1960 1-2

Ingrid Gärde Widemar, Stig Jägerskiöld, Lars Hjerner, S. Wernstedt

FT 1960 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

JO-ämbetet 150 år
Ingrid Gärde Widemar

5

Om ansvaret för gatubyggnadskostnadsavgifter
Stig Jägerskiöld

24

Betalningsförbuden i valutaförordningen
Lars Hjerner

66

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

66

Från K. M:ts kansli
S. Wernstedt

70

Lagstiftningen nov. 1959 - febr. 1960

70

Utredningsuppdrag

79

Utredningar