Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1952 2

Per Brunsvig, Åke von Zweigbergk, Julie Olsen, Kalle Kauppi, Gösta Eberstein, Heuch Bugge, E. Ramsli, Gösta Ericsson, Reino Koristo, Aasmund Svinndal, Birger Lindgren, Per Onsager, Nils Löwbeer, Knud Høst-Madsen, Torben Lund, Kaj Gustav Sandart, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1952 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

SERVICE-MERKENES OG FORRETNINGSSLAGORDENES RETTSLIGE STILLING
Per Brunsvig, Åke von Zweigbergk, Julie Olsen, Kalle Kauppi, Gösta Eberstein, Heuch Bugge, E. Ramsli

27

ÄLDRE RÄTT SOM PATENTHINDER
Gösta Ericsson, Reino Koristo, Aasmund Svinndal, Birger Lindgren, Per Onsager, Nils Löwbeer, Knud Høst-Madsen

48

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
Torben Lund

51

LITTERATUR
Kaj Gustav Sandart

55

NOTISER

57

FÖRENINGSMEDDELANDEN

60

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

65

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

72

UR SVENSK PRAXIS