Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1959 5-6

Lars Hjerner, Åke Holmberg

FT 1959 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rättegången i valutamål
Lars Hjerner

51

Kartellrättsliga uvecklingslinjer
Åke Holmberg

68

Litteratur

68

Tidskriftsöversikt

73

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

73

Förslag till vidgad kompetens för regeringsrätten

75

Lagstiftningen okt. 1959

75

Utredningsuppdrag

80

Utredningar