Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1959 4

Gustaf Petrén, S. Ryden, Alice Magnusson, Gunnar Timelin, Gunnar Wejle, E. Börjeson

FT 1959 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om biskops tjänst och ämbete
Gustaf Petrén

24

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

24

Från K. M:ts kansli
S. Ryden, Alice Magnusson

25

Angående verksmyndigheternas skyldighet att anmäla tillåtal
Gunnar Timelin

28

Återanställning efter återkallad avskedsansökan
Gunnar Wejle

30

Får pantlåneföretag i samband med pantlånerörelsen driva annan verksamhet?
E. Börjeson

34

Lagstiftningen juli - sept. 1959

34

Utredningsuppdrag

43

Utredningar