Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1959 1-2

Kurt Holmgren, Sture Jarnerup, Henrik Klackenberg, Sven Strömberg, Nils Herlitz, Stig Jägerskiöld, Bertil Wennergren

FT 1959 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om mål och medel inom det administrativa rättsskyddet
Kurt Holmgren

17

Förhandsbesked i taxeringsfrågor
Sture Jarnerup

47

Några spörsmål om polismyndighets uppgifter enligt nykterhetsvårdlagen
Henrik Klackenberg

73

Om skatteflyktstransaktioner
Sven Strömberg

85

Regeringsrätten mot historisk bakgrund
Nils Herlitz

93

Prejudikatens betydelse på förvaltningens område
Stig Jägerskiöld

139

Till frågan om handlingars partsoffentlighet i förvaltningsförfarandet
Bertil Wennergren

157

Lagstiftningen

157

Utredningsuppdrag

168

Utredningar