Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1958 6

Gustaf Petrén, Erik Sjöholm, S. Ryden, Stig Jägerskiöld, Lars Ovegård

FT 1958 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Internationella juristkommissionens Delhi-deklaration
Gustaf Petrén

11

Torghandeln ur rättslig synpunkt
Erik Sjöholm

29

Litteratur

29

Tidskriftsöversikt

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Från K. M:ts kansli
S. Ryden

35

JO:s och MO:s ämbetsberättelser
Stig Jägerskiöld

43

Ur statsrevisorernas berättelse
Lars Ovegård

46

Lagstiftningen oktober - december 1958

46

Utredningsuppdrag

56

Utredningar