Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1957 5-6

Håkan Strömberg, Sigurd Rietz, S. Matz, Stig Wernstedt, Bengt Wieslander, Karl G. Samuelson, Olle Broström, Birger Wennberg

FT 1957 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nådefrågor inför regeringsrätten
Håkan Strömberg

20

Stadsplans rättsverkningar
Sigurd Rietz

30

Litteratur

30

Tidskriftsöversikt

35

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

35

Från K. M:ts kansli
S. Matz, Stig Wernstedt

37

Allmänna verksstadgan
Bengt Wieslander

41

Avgift för vissa upplåtelser å allmän plats
Håkan Strömberg

49

Condictio indebiti i lönefrågor
Karl G. Samuelson

53

Om äganderätten till vrak efter kronans fartyg
Olle Broström

57

Om mantalsskrivningsförrättares ansvarighet
Birger Wennberg

59

Lagstiftning augusti - oktober 1957

59

Utredningsuppdrag