Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1957 4

Nils Herlitz, Curt Wildeman, Leif Mutén, Sten-Sture Landström, L. Skoglund, Göte Fridh, Åke Gustafsson, Sven Sjöberg, Birger Wennberg

FT 1957 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Bagriel Thulin †
Nils Herlitz

5

Några anteckningar rörande medelsförvaltande statsmyndigheters interna kontroll
Curt Wildeman

11

Den författningsstridiga sambeskattningen
Leif Mutén

22

Litteratur

22

Stig Jägerskiöld. Svensk tjänstemannarätt, I
Sten-Sture Landström

27

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

27

Från K. M:ts kansli
L. Skoglund, Göte Fridh, Åke Gustafsson

30

Angående löneklassplacering vid övergång från kollektivavtalsanställning
Sven Sjöberg

32

Något om anmärkningsmål och reservationskrav
Birger Wennberg

35

Lagstiftningen maj - juli 1957

35

Utredningsuppdrag

49

Utredningar