Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1957 3

Gunnar Prawitz, Malte Olsson, Stig Jägerskiöld, Per Olof Bolding, Nils Dillén

FT 1957 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Prästboställena och pastoratregleringen
Gunnar Prawitz

28

Litteratur

28

Tidskriftsöversikt

32

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

32

Från K. M:ts kansli
Malte Olsson

34

Justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser
Stig Jägerskiöld

41

Preskriptionsavbrott mot riksbanken?
Per Olof Bolding

43

Skyldighet att rengöra gata - en replik
Nils Dillén

45

Lagstiftningen mars - april 1957

45

Utredningsuppdrag

56

Utredningar