Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1957 2

Ole Westerberg, Sven Gerentz, Halvar G. F. Sundberg, Per Eldin, Lars Ovegård

FT 1957 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några ord om två förnämliga verk
Ole Westerberg

6

Riksbanken och kronan
Sven Gerentz

26

Litteratur

26

Erik Fahlbeck. Om förvärv och förlust av Sveriges krona jämte andra samhällsstudier
Halvar G. F. Sundberg

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Från K. M:ts kansli
Per Eldin

31

Ur statsrevisorernas berättelse
Lars Ovegård

33

Disciplinstadga för de högre läroanstalterna i riket
Halvar G. F. Sundberg

40

Lagstiftningen januari - februari 1957

40

Utredningsuppdrag

47

Utredningar