Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1957 1

Ivar Müller, Stig Wernlund, Audvar Os, Elin Ekman, S. Högsell, Stig Wernstedt

FT 1957 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Folkrättsliga regler till skydd för civilbefolkningen under krig
Ivar Müller

15

Den nya lagen om socialhjälp
Stig Wernlund

30

Litteratur

30

Halvar G. F. Sundberg, Allmän förvalrningsrätt
Audvar Os

35

Publikationer utgivna av Institut international des sciences administratives
Elin Ekman

37

Tidskriftsöversikt

42

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

42

Från K. M:ts kansli
S. Högsell, Stig Wernstedt

43

Lagstiftningen november - december 1956

43

Utredningsuppdrag

49

Utredningar