Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1956 5-6

Jan-Erik Stenius, Ingel Waden, A. Åman, Halvar G. F. Sundberg, T. Jeppsson, Lars Ovegård

FT 1956 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommunala låne- och borgensärenden, omfattningen av K. M:ts prövningsrätt. II
Jan-Erik Stenius

25

Om utgallring av handlingar
Ingel Waden

34

Några synpunkter på lagen om nykterhetsvård
A. Åman

39

Litteratur

39

"Skattenazism" - en duplik
Halvar G. F. Sundberg

44

Tidskriftsöversikt

53

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

53

Från K. M:ts kansli
T. Jeppsson

59

Ur statsrevisorernas berättelse
Lars Ovegård

74

Lagstiftningen augusti - oktober 1956

74

Utredningsuppdrag

84

Utredningar