Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1956 4

Jan-Erik Stenius, Nils Hj. Egedal, Sten Walberg, B. Dillén, Carl-Gustaf Holmstedt

FT 1956 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

I vilken omfattning har K. M:t att pröva kommunala låne- och borgensärenden? I
Jan-Erik Stenius

29

Skiljaktigheter i tillämpningen av straffbestämmelser rörande motorfordonstrafik
Nils Hj. Egedal

37

Litteratur

37

"Skattenazism" - en replik
Sten Walberg

41

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

41

Från K. M:ts kansli
B. Dillén

43

Attestant eller redogörare ansvarig?
Carl-Gustaf Holmstedt

46

Lagstiftningen maj - juli 1956

46

Utredningsuppdrag

59

Utredningar