Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1956 3

K. G. A. Sandström, Fritz Kaijser, Hans Edsberg, Curt Häggmark

FT 1956 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

K. M:ts dispensrätt i skatteärenden samt dess förhållande till skattemyndigheternas kompetens
K. G. A. Sandström

27

Något om närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutanderätt i fullmäktige och nämnder
Fritz Kaijser

57

Litteratur

57

Otto Ekenberg, Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen, del II
Hans Edsberg

58

Tidskriftsöversikt

64

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

64

Från K. M:ts kansli

68

En fråga om rätt för hälsovårdsnämnd att, till förekommande smittspridning, avstänga livsmedelspersonal från arbetet
Curt Häggmark

71

Lagstiftningen mars - april 1956

71

Utredningsuppdrag

83

Utredningar