Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1956 2

Halvar G. F. Sundberg, Peter Westerlind, Curt Wildeman, Sven G. Karlson, Stig Jägerskiöld, Gunne Birke

FT 1956 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Taxeringsprocessen och "skattenazismen"
Halvar G. F. Sundberg

17

Några ord om sparbankerna och det allmänna
Peter Westerlind

30

Litteratur

30

Svensk lagsamling. Stats- och allmän förvaltningsrätt. Av Martin Wahlbäck och Gösta Gårdö
Curt Wildeman

37

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

37

Från K. M:ts kansli
Sven G. Karlson

42

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1956
Stig Jägerskiöld

46

Äger administrativ myndighet pröva allmän domstols beslut?
Gunne Birke

49

Lagstiftnignen jan. - febr. 1956

49

Utredningsuppdrag

55

Utredningar