Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1956 1

Gunnar Wejle, Åke Victorin, Lars Hjerner, Hans Calmfors, Ole Westerberg

FT 1956 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förutsättningar för s. k. tvångsundersökning av tjänsteman
Gunnar Wejle

29

Illojal maktanvändning
Åke Victorin

59

Litteratur

59

Kjell Rosenberg, Valutaregleringen
Lars Hjerner

63

Tidskriftsöversikt

65

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

65

Prövning av »medborgarsinne» vid antagande av hemvärnsman
Hans Calmfors

70

Détournement de prouvoir i de kommunala besluten om lönetillägg?
Ole Westerberg

72

Lagstiftningen nov. - dec. 1955

72

Utredningsuppdrag

80

Utredningar