Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1955 4

Håkan Strömberg, Reino Kuuskoski, E. Hedenlund, J. Granér, Nils Hj. Egedal

FT 1955 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om kombination av straff och vite
Håkan Strömberg

17

Den finska lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden
Reino Kuuskoski

28

Litteratur

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Från K. M:ts kansli
E. Hedenlund

32

Bör 199 § konkurslagen bibehållas?
J. Granér

34

Tillämpning av 22 § 3 mom. förordning ang. yrkesmässig automobiltrafik
Nils Hj. Egedal

36

Lagstiftningen juli - aug. 1955

36

Utredningsuppdrag

48

Utredningar