Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1955 2-3

Nils Herlitz, Ole Westerberg, Håkan Strömberg, Gustaf Petrén, Bertil Wennergren, C. G. Lidberg, Åke Mossler, G. Böös, Erik Åberg, Gösta Nordin, Gunnar Wejle

FT 1955 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrättsliga framtidsperspektiv
Nils Herlitz

16

Behovsprövning i socialrätten
Ole Westerberg

32

Under vilka förutsättningar bör enligt svensk förvaltningsrätt en förvaltningsakt anses som en nullitet?
Håkan Strömberg

46

Regeringsrättens kontroll över förvaltningen i komparativ belysning
Gustaf Petrén

63

Det administrativa rättskyddet. En anmälan
Bertil Wennergren

74

Litteratur
C. G. Lidberg

79

Tidskriftsöversikt

81

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

81

Från K. M:ts kansli
Åke Mossler

86

Om s. k. direkta remisser från K. M:ts kansli
G. Böös

87

Fråga om fastighets egenskap av exklesiastikt boställe
Erik Åberg

91

Tillgodoräkning som tjänsår i pensionshänseende av tjänstgöring som assistent eller amanuens vid universitet och högskolor
Gösta Nordin

93

Disciplinärt förfarande beträffande läroverkselever
Gunnar Wejle

97

Lagstiftningen jan. - april 1955

97

Utredningsuppdrag

111

Utredningar