Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1955 1

E. G. A. Björkquist, Hilding Eek, P. E. Elsin, Håkan Strömberg, Lars Ovegård

FT 1955 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om medicinalstyrelsens disciplinära verksamhet
E. G. A. Björkquist

16

Fastställande av »självkostnadspris» i varuclearingen. En fråga om domstols behörighet
Hilding Eek

29

Tillställning å gata. Polismyndighets befogenhet och arrangörens ersättningsskyldighet
P. E. Elsin

42

Litteratur
Hilding Eek

42

Tidskriftsöversikt

44

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

44

Från K. M:ts kansli

46

Äger stad uttaga platsavgifter för fasta försäljningskiosker på gatumark?
Håkan Strömberg

51

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannnens ämbetsberättelser 1955
Lars Ovegård

58

Ur statsrevisiorernas berättelse

67

Lagstiftningen nov. - dec. 1954

67

Utredningsuppdrag

73

Utredningar