Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1954 6

Stig Jägerskiöld, Rolf Romson, Hilding Eek, Sven G. Karlson

FT 1954 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Staten, kronan och myndigheterna
Stig Jägerskiöld

45

Kommuns skadeståndsansvar för åtgärd av själförvaltningsorgan
Rolf Romson

56

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

56

Från K. M:ts kansli

57

Statens skadeståndsansvar för oriktigt myndighetsbeslut
Hilding Eek

60

Bestämmande av ersättning vid avstående av kronojord eller jord av ecklesiastik natur
Sven G. Karlson

63

Lagstiftningen okt. 1954

63

Utredningsuppdrag

65

Utredningar