Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1954 4

E.G. Westman, Gösta Graffman, Gunnar Timelin, Erik Åberg

FT 1954 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommunal förvaltning genom aktiebolag
E.G. Westman

20

Statsrättsliga besvär. Ett schweiziskt rättsinstitut
Gösta Graffman

31

Litteratur

36

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

36

Från K. M:ts kansli

41

Ang. avtalslagen och tjänstetillsättning
Gunnar Timelin

43

Ang. möjlighet för församling att upptaga lån för lokalkyrkas räkning (med lokalkyrkan som låntagare)
Erik Åberg

47

Lagstiftningen maj - juli 1954

47

Utredningsuppdrag

53

Utredningar