Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1954 2

Håkan Strömberg, N. O. Aurelius, Åke Krantz, Henry Rooth, Olle Broström, E. Börjeson, Lars Ovegård

FT 1954 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förnyat föreläggande vid vite
Håkan Strömberg

13

Bevittning, bestyrkande och vidimation
N. O. Aurelius

20

Om redogörareansvaret i tullverket
Åke Krantz

31

Litteratur

33

Meddelanden ur förvalningsrättslig praxis

33

Från K. M:ts kansli

35

En behörighetsfråga
Henry Rooth

42

"Endast för tjänstrbruk" m. fl. beteckningar som förekomma inom försvarsväsendet
Olle Broström

46

Fråga om val av prästerlig ledamot i barnavårdsnämnd
E. Börjeson

48

Ur statsrevisorernas berättelse
Lars Ovegård

56

Lagstiftningen jan. - febr. 1954

56

Utredningsuppdrag

60

Utredningar