Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1953 5-6

Nils Herlitz, Inger Margrete Pedersen, Gösta Bohman, Michaël Hernmarck, Håkan Rahm, Martin Wahlbäck, P. S. Runemark, Gunnar Wejle, Å. Bohman, Gustaf Petrén, Erik Sjöholm, Lars Ovegård, Halvar G. F. Sundberg

FT 1953 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Hjalmar Hammarsklöld †
Nils Herlitz

4

Forvaltningsprocessen i danske ministerier
Inger Margrete Pedersen

18

Priskontroll och rättssäkerhet. Några synpunkter
Gösta Bohman

31

Byggnadslagen och stadsplaneavtalen
Michaël Hernmarck

43

Rättssäkerhetsgarantierna vid internering av sinnessjuka i Sverige och några andra länder
Håkan Rahm

52

De bostadssökande och rättssäkerheten. Ett genmäle
Martin Wahlbäck

57

Litteratur
P. S. Runemark, Gunnar Wejle

59

Tidskriftsöversikt

62

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

62

Från K. M:ts kansli

67

Länsgräns och fastighetsgräns
Å. Bohman

71

Bevärsrätt för organisation
Gustaf Petrén

78

Om tillämpning av stadgandet i 14 § 1 mom. polislagen att underställt beslut skall antingen oförändrat fastställas eller ogillas
Erik Sjöholm

82

Återkallelse av förordnande
Lars Ovegård

83

Ang. 48 § 1 mom. hälsovårdsstadgan
Halvar G. F. Sundberg

87

Lagstiftningen aug. - okt. 1953

87

Utredningsuppdrag

91

Utredningar