Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1954 1

R. Nyman, Sigurd Lang, Lars Strängh, Lars Ovegård, K. Grendin, Stig Jägerskiöld, Enar Eckerberg

FT 1954 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Länsstyrelserna och frihetsberövandena
R. Nyman

21

Återställande av brandskadad byggnad
Sigurd Lang

29

Litteratur

29

Tidskriftsöversikt

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Från K. M:ts Kansli

32

Postfunktionärs tystnadsplikt och sekretesslagstiftningen
Lars Strängh

39

Om kompensationsledighet för övertidsarbete i samband med inarbetning av arbetstid
Lars Ovegård

41

Tillgodoräkning som tjänstår i pensionshänseende av anställningstid efter beviljad sjukpension
K. Grendin

43

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1954
Stig Jägerskiöld

47

48 § hälsåvårdsstadgan för femte gången
Enar Eckerberg

53

Lagstiftningen nov. - dec. 1953

53

Utredningsuppdrag

58

Utredningar