Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1953 3

Bertil Ehnbom, Fritz Kaijser, Thorwald Bergquist, Stig Jägerskiöld, Sture Centerwall, Gunnar Fredrikson, Michaël Hernmarck, Halvar G. F. Sundberg

FT 1953 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Formerna för eftergift m. m. i fråga om statens fordringar
Bertil Ehnbom

24

Kommunallagspropositionen
Fritz Kaijser

52

Litteratur
Thorwald Bergquist, Stig Jägerskiöld

57

Tidskriftsöversikt

60

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

60

Från K. M:ts kansli

65

Några reflexioner beträffande tjänstemännens ansvar för förvaltningsmyndighetens beslut
Sture Centerwall

69

Fordons brukande enligt sluvagnslicens
Gunnar Fredrikson

72

Exportavgifter på ägg
Michaël Hernmarck

74

Ang. tillämpningen av 48 § 1 mom. hälsovårdsstadgan
Halvar G. F. Sundberg

77

Lagstiftningen mars - april 1953

77

Utredningsuppdrag

81

Utredningar