Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1953 2

Halvar G. F. Sundberg, Gustaf Petrén, Jan Rydström, Nils Herlitz, Stig Granström

FT 1953 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ur regeringsrättens årsbok 1951
Halvar G. F. Sundberg

15

Justitieombudsmannens uppsikt över förvaltningen
Gustaf Petrén

32

Dumping och antidumpingtullar
Jan Rydström

55

Litteratur
Nils Herlitz

57

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

57

Från K. M:ts kansli

58

Besvärsrätt för enskilt organ, vars beslut får överklagas
Gustaf Petrén

61

Ur statsrevisorernas berättelse
Stig Granström

65

Lagstiftningen jan. - febr. 1953

65

Utredningsuppdrag

68

Utredningar