Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1953 1

E. G. Westman, Arne Irsten, G. Lindencrona, Folke Ericson, Cecil Hammarberg, Ingel Waden, Stig Jägerskiöld

FT 1953 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om kommunala nämnders delegationsrätt
E. G. Westman

10

Om den föreslagna nya lagstiftningen på kartellområdet
Arne Irsten

15

Om statsbidrag till kommuner
G. Lindencrona

24

Litteratur
Folke Ericson

31

Tidskriftsöversikt

33

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

33

Från K. M:ts kansli

34

Om rättelser i kyrkobok
Cecil Hammarberg

39

Gallring av kommunala arkivalier i landsarkiv
Ingel Waden

46

Ur justitieombudsmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1953
Stig Jägerskiöld

50

Lagstiftningen nov. - dec. 1952

50

Utredningsuppdrag

54

Utredningar