Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1952 5-6

Nils Herlitz, Arvid Ribbing, Hans Thornstedt, Henrik Hessler, Lennart Larsson, Erland Conradi, M. Sundström

FT 1952 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kaarlo Juho Ståhlberg †
Nils Herlitz

6

Jordbruksregleringen ur förvaltningsrättslig synpunkt
Arvid Ribbing

38

Administration och straffrätt
Hans Thornstedt

57

Om staten som rättssubjekt
Henrik Hessler

81

Litteratur

85

Tidskriftsöversikt

88

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

88

Från K. M:ts kansli

92

Ersättningstagares upplysningsplikt mot social myndighet
Lennart Larsson

94

Svensk förvaltningsrätt inför internationellt forum
Erland Conradi

95

Befrielse från återbetalning av lön
M. Sundström

100

Lagstiftningen aug. - okt. 1952

100

Utredningsuppdrag

104

Utredningar