Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1951 1

Gösta Eberstein, Torben Lund, O. E. Bendixen, Sven Wilson, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1951 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

GENERALKLAUSULEN MOT ILLOJAL KONKURRENS OCH PARISKONVENTIONEN
Gösta Eberstein

9

DANSK RETSPRAKSIS PÅ FORFATTER- OG KUNSTNERRETTENS OMRÅDE 1933-50
Torben Lund

33

A WAY OUT
O. E. Bendixen

38

INTERNATIONELL KONFEDERATIONSKONGRESS I MADRID
Sven Wilson

42

NOTISER

45

FÖRENINGSMEDDELANDEN

46

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

56

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

61

UR SVENSK PRAXIS