Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 6

Gustaf Petrén, Stig Wernstedt, Otto Ekenberg, Bror Sörlin, Olle Broström

FT 1951 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrättskipning i Förbundsrepubliken Tyskland
Gustaf Petrén

12

Besvärsfrågor i Regeringsrättens praxis
Stig Wernstedt

36

Litteratur
Otto Ekenberg

47

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

47

För sent inkommen ansökan upptagen
Bror Sörlin

49

Äger myndighet avvika från sin instruktion?
Olle Broström

52

Lagstiftningen okt. 1951

52

Utredningsuppdrag

54

Utredningar

57

Författningar