Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1952 4

Nils Herlitz, Hilding Eek, Erland Conradi, Stig Jägerskiöld, Gunnar Wejle

FT 1952 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Komparativ förvaltningsrätt
Nils Herlitz

14

Offentlig förvaltning i Förenta staterna
Hilding Eek

33

Litteratur

39

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

39

Från K. M:ts kansli

41

Svensk förvaltningsrätt inför internationellt forum. I. Skadeståndsansvar. II. Förvaltningsförfarandet
Erland Conradi

48

Till frågan om städernas avgiftsmakt
Stig Jägerskiöld

52

Eftergivande av statens skadeståndsanspråk
Gunnar Wejle

63

Lagstiftningen maj - juli 1952

63

Utredningsuppdrag

69

Utredningar