Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 5

V. Merikoski, Sven Härdén, Ulf Lundvik, K. A. Åkerberg

FT 1951 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den förvaltningsrättsliga litteraturen i Finland åren 1945 - 1951
V. Merikoski

16

Nytt högsta forum för byggnadsmålen?
Sven Härdén

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Från K. M:ts kansli

32

Om allmänt häkte
Ulf Lundvik

41

Om ersättning i anledning av sjukdom, som drappat elev, m. m.
K. A. Åkerberg

44

Lagstiftningen aug. - sept. 1951

44

Utredningsuppdrag

46

Utredningar

55

Författningar