Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1952 3

Stig Radhe, Stig Jägerskiöld, Hj. Michaëlsson, Gustaf Psilander

FT 1952 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Maktfördelning och demokrati i en storstads kommunalförvaltning
Stig Radhe

18

Tjänstemännen och strejkrätten
Stig Jägerskiöld

28

Litteratur

28

Tidskriftsöversikt

31

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

31

Från K. M:ts kansli

34

Försäljning av donerad kommunal fastighet. Permutation
Hj. Michaëlsson

40

Ersättning för tandvårdskostnader. Redogöraransvar
Gustaf Psilander

43

Lagstiftningen mars - april 1952

43

Utredningsuppdrag

46

Utredningar