Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 4

Ejnar Hörstadius, Folke Persson, Olavi Rytkölä, Håkan Strömberg, Ingvar Rörs

FT 1951 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis 1946-1950
Ejnar Hörstadius

14

En flyktingarnas magna charta
Folke Persson

23

Litteratur
Olavi Rytkölä

25

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

25

Från K. M:ts kansli

26

Ytterligare om underställning av kommunala löne- och pensionsbeslut
Håkan Strömberg

28

Resekostnadsersättning vid tjänsteresa med egen bil
Ingvar Rörs

36

Lagstiftningen maj - juli 1951

36

Utredningsuppdrag

44

Utredningar

55

Författningar