Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1952 2

Nils Herlitz, Gustaf Petrén, Eugéne Ekvall, Stig Granström

FT 1952 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Statstjänsten på ny grundval?
Nils Herlitz

22

Förfarandet vid de tyska förvaltningsdomstolarna
Gustaf Petrén

35

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

35

Från K. M:ts kansli

37

Om transport av lärare
Eugéne Ekvall

38

Ur statsrevisorernas berättelse
Stig Granström

44

Lagstiftningen jan. - febr. 1952

44

Utredningsuppdrag

46

Utredningar