Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 3

Ejnar Hörstadius, Stig Jägerskiöld, Fritz Kaijser, E. Börjeson

FT 1951 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis 1946-1950
Ejnar Hörstadius

18

Magistratens rättsliga ställning
Stig Jägerskiöld

25

Litteratur

25

Tidskriftsöversikt

29

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

29

Från K. M:ts kansli

34

Till frågan om den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut
Fritz Kaijser

42

Länsstyrelsernas författningsregister
E. Börjeson

44

Lagstiftningen mars - april 1951

44

Utredningsuppdrag

47

Utredningar

57

Författningar