Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1952 1

Arne Irsten, Stig Wernstedt, Nils Hj. Egedal, Stig Jägerskiöld

FT 1952 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Skärpt kartellkontroll utan lagändring
Arne Irsten

13

Besvärsfrågor i Regeringsrättens praxis, II
Stig Wernstedt

33

Litteratur

33

Tidskriftsöversikt

37

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

37

Från K. M:ts kansli

38

Tillstånd till beställningstrafik med buss
Nils Hj. Egedal

48

Ur justitieombudmannens och militieombudsmannens ämbetsberättelser 1952
Stig Jägerskiöld

51

Lagstiftning nov. - dec. 1951

51

Utredningsuppdrag

57

Utredningar

67

Författningar