Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1951 2

Carl Svennegård, Håkan Strömberg, Nils Herlitz, S. Royen, Stig Granström

FT 1951 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Medborogarrepresentanter i förvaltningsmyndigheterna
Carl Svennegård

20

Den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut
Håkan Strömberg

37

Litteratur
Nils Herlitz

38

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

38

Från K. M:ts kansli

42

Ett beslut om pensionsrätt enligt arbetarpensionsreglermentet
S. Royen

45

Ur statsrevisorernas berättelse
Stig Granström

51

Lagstiftningen jan. - febr. 1951

51

Utredningsuppdrag

56

Utredningar

63

Författningar