Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1950 6

Gustaf Petrén, Håkan Strömberg, Rolf Rudhe, Georg Lundborg

FT 1950 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nya rättegångsbalken och förvaltningsförfarandet
Gustaf Petrén

17

Några synpunkter på förslaget till socialhjälpslag
Håkan Strömberg

28

Litteratur

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Från K. M:ts kansli

32

Om transport från tjänst till annan inom statsförvaltningen
Rolf Rudhe

42

Fortbildningskurser för länsstyrelsetjänstemän
Georg Lundborg

46

Lagstiftningen okt. 1950

46

Utredningsuppdrag

48

Utredningar

51

Författningar